به وبسایت رسمی دکتر محمد جواد نعمت الهی خوش آمدید

اخبار کنفرانس ها

اخبار دانشگاه

پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت

پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت

رشته هاي گروه علوم پزشكي آزمون سراسري

اعلام تكميل ظرفيت آزمون سراسري

اعلام تكميل ظرفيت آزمون سراسري

نتايج تكميل ظرفيت رشته هاي غيرپزشكي مجموعه علوم تجربي

اعلام تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1390

اعلام تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1390

  نتايج تكميل ظرفيت رشته هاي غيرپزشكي مجموعه علوم تجربي

آزمون دكتري تخصصي

آزمون دكتري تخصصي

  اسامي دعوت شدگان به مصاحبه براي نيمسال دوم

«
»

همایش 1

همایش 2

همایش 3

همایش 4

همایش 5